OLPK jelöltek

Az Oroszlányiak Lokálpatrióta Köre Egyesület polgármester- és képviselő-jelöltjei

Ismerje meg őket személyenként is!

(a bemutatkozásokat választókerületenként olvashatja)

Lazók Zoltán
Polgármester-jelölt

Tisztelt Választópolgár!

Oroszlányi születésű vagyok. Ez az a város, ahol felnőttem, ahol megkezdtem tanulmányaimat, ahol családot alapítottam, vállalkoztam, dolgoztam, és ez a település az otthonom ma is.
Általános iskolai tanulmányaimat követően kerültem az esztergomi Bottyán János Finommechanikai és Műszeripari Szakközépiskolába, majd érettségi után a Budapesti Műszaki Egyetem Villamosmérnöki karán diplomáztam, ahol később mérnök továbbképzésen, valamint folyamatirányítási szakmérnök-képzésen vettem részt.
Közel tíz éven keresztül vezettem az Oroszlányi Szolgáltató Zrt-t. A társaság ez idő alatt pár tízmilliós kis cégből többmilliárdos vállalat lett. Tevékenységünket olyan nagyberuházások jelzik, mint a szennyvíztelep rekonstrukciója, az Iskola úti épület, valamint a Szakrendelő teljes felújítása, a Tópart úti lakópark építése, a város intézményeinek energetikai felújítása, az uszoda rekonstrukciója, vagy a városi távhőrendszer szolgáltatói szétválasztása.
2014-ben az oroszlányiak bizalmából nyertem el a polgármester szolgálatot. Nem tisztséget, hanem szolgálatot, mert meggyőződésem: a település vezetőjének mindenkit egyformán kell szolgálnia, legyen az illető bármilyen nézetű, vagy beállítottságú.

Azt gondolom, az elmúlt öt év bizonyította, hogy egy jó csapattal a hátam mögött sikerült élhetőbbé, biztonságosabbá, szebbé tenni Oroszlányt. Gondoljon csak a posta mögötti terület rehabilitációjára, az óvodák komplex fejlesztésére, az út és járdafelújítási programra, a Bányászati Múzeum attrakciófejlesztésére, a Sportcsarnok beruházásra, Népek barátsága utca-Irinyi J. utca tengelyében lévő területek rehabilitációjára, vagy a Petőfi udvari épületek korszerűsítésére – hogy csak pár példát említsek.

A 2014-2019-es önkormányzati ciklus végéhez közeledünk. Azt gondolom mindannyian egy jobb, otthonosabb élet reményében vágtunk neki a most véget érő időszaknak 2014-ben. Azt akartuk, hogy magunk és utódaink büszkék legyenek Oroszlányra, az összes itt élő polgárra.

Azt szokták mondani: az ember akkor van jó helyen, hogyha valami haszna van. Szeretném hinni, hogy az elmúlt öt évben a hasznára váltam Oroszlány közösségének. Alapos városirányítási és közigazgatási tapasztalatra tettem szert, és reményeim szerint folytathatom csapatommal a megkezdett munkát. Nem a baloldali, vagy a jobboldali érzelműeknek kedvezve, hanem mindenki boldogulására!

Ezért kérem, hogy támogasson szavazatával engem, és az OLPK képviselő-jelöltjeit.

Tisztelettel: Lazók Zoltán polgármester-jelölt

Szlezák János
Képviselő-jelölt
1-es számú választókörzet

Tisztelt Választópolgár!

Ötvenhárom évesen érlelődött meg bennem a gondolat, hogy az eddigieknél is aktívabban vegyek részt Oroszlány, különös tekintettel az Ó-falu és a környezetében lévő tömbházas övezet közéletében, bár szűkebb lakóhelyemen már eddig is több társadalmi megbízást töltöttem be.
Klubvezetője, majd elnökségi tagja voltam a Falu- Hagyományőrző és Kulturális Egyesületnek, vezetőségi tagja az Oroszlányi Önkéntes Tűzoltó Egyesületnek, s ma is elnöke vagyok az Oroszlányi Karate Sportegyesületnek.
Harminckét éve élek boldog házasságban. Három gyermekünk van, akik feleségemmel együtt biztosítják számomra a nyugodt, békés családi hátteret. Közülük ketten már dolgoznak a legkisebb még tanul.
Iskolai tanulmányaimat követően, 1984-től közel 10 évig földalatti munkakörben dolgoztam a XX. aknán. A rendszerváltás után vállalkozó lettem, 20 éve pedig a hivatásos tűzoltók küzdelmes, de csodálatos életét élem, amely során nap, mint nap segíthetek embertársaimon.

Mint rövid életrajzomból Ön is megismerhette, eddigi pályafutásomat szinte végig kísérte a küzdelem. Küzdelem családomért, a fekete gyémántért, a bajba jutott emberekért.
Most elérkezett az idő és megadatott a lehetőség, hogy az Ön támogatásával szűkebb lakókörnyezetemért is többet tehessek, amihez kérem, szavazzon rám, mint az 1. számú választókörzet képviselő-jelöltjére.

Tisztelettel: Szlezák János

Székely Antal
Képviselő-jelölt
2-es számú választókörzet

Tisztelt Választópolgár!

Székely Antal vagyok, nyugdíjas magyar-történelem szakos tanár. 1952, azaz születésem óta élek Oroszlányon, ahol az általános iskolát és a gimnáziumot is végeztem. Feleségem nyugdíjas pedagógus, ő is Oroszlányon tanított. Fiam is tanár, ő Győrben él családjával, felesége orvos. Egy hét éves leány unokám van.
A tanárképző főiskolát Egerben végeztem el 1984-ben magyar-történelem szakon. Az egyetemi diplomát a Pázmány Péter Katolikus Egyetemen kaptam magyar kiegészítő szakon, és a Budapesti Műszaki Egyetem közoktatás vezető szakán közoktatás vezetői diplomát is szereztem. 1985-től tanítottam a helyi Eötvös Loránd szakképző iskolában, ahol 1987-2011-ig igazgatóhelyettes voltam.

Az önkormányzati munkában 1994-től veszek részt, 1994-1998-ig polgármesterként, 2002-2010-ig alpolgármesterként, jelenleg települési képviselőként, ill. 2015-től a Művelődési, Oktatási és Sportbizottság elnökekén. Tagja vagyok a városfejlesztési, ill. a pénzügyi bizottságnak is. Az MSZP Oroszlányi Szervezetének 2002 óta vagyok az elnöke.
Polgármesterként részt vehettem az ipari parkunk építésében, megbízatásom idején kaptuk meg az Ipari Park címet. Az iparszerkezet átalakítása mellett az intézmények önállóságának megteremtése, a csatornázás befejezése, a gáz bevezetése, a bányászat utáni időszak nehézségei jelentették a legnagyobb kihívást. A város programját azóta is minden időszakban sikeresen teljesítettük.

Választókerületemben az elmúlt öt évben újult meg a posta környéke, a Rosenberg utca, felépült az új sportcsarnok. Jelenleg a Népek barátsága út felújítása, a Dózsa György út és az Irinyi utca közötti szakasz átépítése, a környék rendezése folyik. A régi Ady mozi elbontásával egy új tér kialakítása vált lehetővé. A Béke szálló átalakításával, az Arany János iskola járási és kormányzati központtá válásával a környék újra a régi városrész központja lett.
Városvezetőként, képviselőként arra törekedtem, és a jövőben is azt szeretném, hogy az önkormányzati munkában várospolitikai és ne pártpolitikai döntések szülessenek!
Szeretem a városunkat. Hozzuk lendületbe Oroszlányt!

Székely Antal

Hermann Istvánné
Képviselő-jelölt
3-as számú választókörzet

Tisztelt Választópolgár!

Negyvenkilenc éve élek a városban, ahol elsőként a 18. sz Volánnál helyezkedtem el. 1972-ben mentem férjhez, és házasságunkból két lány született, akik azóta már 3 unokával is megajándékoztak.
Az elmúlt évtizedekben dolgoztam az Oroszlányi Szénbányák Márkushegyi Bányaüzemében, a család és a munka mellett pedig elvégeztem a közgazdasági szakközépiskolát pénzügyi előadó, képesített könyvelő szakon.
1989-ben váltottam, és az INKÖZ Zrt. oroszlányi kirendeltségvezetői állását pályáztam meg sikeresen. Jelenleg - már több mint 15 éve - egyéni vállalkozóként társasházak kezelésével foglalkozom. Mindig szerettem emberekkel foglalkozni, tevékenységemből kifolyólag pedig első kézből értesülök az emberek problémáiról.
Nagy híve és rajongója vagyok a sportnak, mindhárom unokám is aktív sportoló, éppen ezért támogatok minden olyan kezdeményezést, amely a fiatalok mozgását, egészséges életmódra nevelését szolgálja.

Önkormányzati képviselőként a 3. számú választókörzetben öt éve képviselem az itt lakók érdekeit. Tagja vagyok a Városfejlesztési Bizottságnak és az Egészségügyi és Szociális bizottságnak. Nagyon büszke vagyok, hogy részt vehettem az Egészségügyi Prevenciós Program kidolgozásában.
Szívesen foglalkozom a fiatalokkal és idősekkel egyaránt. A közelmúltban 5 db „pánikkarkötőt” vásároltam és adtam át a Szociális Szolgálatnak, hogy azt az olyan rászoruló, egyedül álló, idős embereknek adják át, akik a beszerzés és beüzemelés díját nem tudják megfizetni.
Választóimmal szinte napi kapcsolatban vagyok személyesen az utcán vagy az Interneten, messengeren, illetve telefonon.
Megköszönöm eddigi bizalmukat és kérem további támogatásukat a képviselő-választáson.

Tisztelettel: Hermann Istvánné

Szabó Mihály
Képviselő-jelölt
4-es számú választókörzet

Tisztelt Választópolgár!

Szabó Mihály vagyok, 44 éves, tősgyökeres oroszlányi. Feleségemmel több, mint 20 éve élünk együtt, egy 8 és egy 17 éves fiúgyermekünk édesapja vagyok. Hosszú éveken keresztül dolgoztam a járműiparban dolgoztam, legutóbb az Oroszlányi Ipari Parkban, egy présüzem műszaki vezetőjeként. Jelenleg vállalkozóként tevékenykedem.

2010 óta vagyok tagja Oroszlány Város Képviselő-testületének. Közéleti szereplésemet egy civil mozgalom – a Magyarok Szövetsége – helyi alapítójaként kezdtem és az elmúlt néhány év pártpolitizálása (Jobbik) után ismét egy civil egyesület az Oroszlányiak Lokálpatrióta Köre jelöltjeként kérem a bizalmukat.

Az Óvároshoz, a 4. számú választókerülethez különleges viszony fűz, hiszen itt nőttem fel: itt fociztunk a barátaimmal a volt Kossuth Óvoda mellett, miénk volt a tér a „Sárga tömb” körül, a „Csillés vagy Városkapui” fagyizás közben itt bámészkodtunk nap, mint nap Lencsi néni bazárjánál. Átgondolva eddigi közéleti tevékenységemet, bizton állíthatom, hogy nem is lehet más célom, minthogy gyermekeinknek, unokáinknak ugyanezt az önfeledt gyerekkort biztosíthassuk, természetesen a jelenkor követelményeihez igazodva.
Szeretném, ha az Óváros elnevezés jó érzéssel és büszkeséggel töltené el lakói szívét, egy olyan városrészt jelképezve, ahová jó hazatérni!

Egyedülálló lehetőségként értékelem, hogy az Oroszlányiak Lokálpatrióta Körének sikerült olyan összefogást létrehoznia, melyben a támogató politikai szervezetek jelöltjei lemondtak a pártpolitizálásról, Oroszlány érdekében. Hiszek benne, hogy valódi képviselet csak így valósulhat meg, ha a képviselőknek nem politikai utasításokat követve kell részt venni Oroszlány életét alakító döntésekben.
Hozzuk lendületbe Oroszlányt!

Tisztelettel: Szabó Mihály

Rajnai Gábor
Képviselő-jelölt
5-ös számú választókörzet

Tisztelt Választópolgár!

Oroszlányban nőttem fel. Itt érettségiztem az Eötvös Lorand Műszaki Középiskolában. 1974-től ebben az intézményben dolgoztam oktatóként, oktatásvezetőként, tanárként, műszaki igazgatóhelyettesként. Felsőfokú tanulmányaimat – munka mellett - Győrben, és a Budapesti Műszaki Egyetemen végeztem.
Fiatalok generációinak adhattam át tudásomat az elmúlt évtizedekben, akiknek a szakmai tapasztalat mellett mindig próbáltam emberségből, tisztességből is útravalót adni.
Közel 40 éve veszek részt a közéletben, és szinte mindenkit ismerek körzetemben, hiszen ugyanabban a tömblakásban élek feleségemmel a Táncsics udvarban, ahol pályám is kibontakozott.

1994-2002. közötti időszakban alpolgármesterként szolgáltam Oroszlányt, majd 2002-2010. között a választók bizalmából két cikluson át polgármesterként irányíthattam a várost. Olyan beruházások, projektek megvalósításában vettem részt többek között, mint az országban elsőként üzembe állt modern kommunális szennyvíztisztító, a gyönyörűen megújult főtér, az újjávarázsolt uszodánk, de önkormányzatunkkal együttműködve komoly szerepem volt a SPAR és a TESCO áruházak idecsábításában is.
2010 októberében települési képviselővé választottak, 2014. óta pedig alpolgármesterként szolgálom körzetemet és településemet. Ez idő alatt utak, járdák újultak meg körzetemben, parkolók sokasága épült a Dózsa György úton, az Április és a Bánki Donát utcákban részben önkormányzati forrásból, részben képviselői keretem felhasználásával.

Köszönöm Választóimnak az eddigi bizalmat, és a városért tett munkálkodásomat mérlegre téve, kérem támogassák megválasztásomat, valamint kérem, hogy szavazataikkal segítsék Lazók Zoltán polgármesteri jelölését, akivel sok-sok éve sikeresen és eredményesen dolgozom együtt.

Tisztelettel: Rajnai Gábor

Kontschán Flórián Jenő
Képviselő-jelölt
6-os számú választókörzet

Tisztelt Választópolgár!

Kontschán Flórián Jenő vagyok, nevemet legtöbben a városi távhőszolgáltatásból ismerik, ugyanis 1974 óta dolgozom ezen a területen. Először a Komtávhőben ahol karbantartási vezetőtől az üzemigazgatói posztig sikerült eljutnom, 1992-től az Oroszlányi Távhőszolgáltató, majd az Oroszlányi Szolgáltató Zrt. szolgáltatási, később vezérigazgatójaként tevékenykedtem egészen 2018-ig, nyugdíjba vonulásomig.
Végzettségeimet tekintve gépésztechnikusként, majd gépész üzemmérnökként végeztem a Nehézipari Műszaki Egyetem dunaújvárosi főiskolai karán, később a Pénzügyi és Számviteli Főiskolán mérnök-üzemgépész diplomát szereztem.
Nős vagyok, két felnőtt gyermek édesapja: fiaim dr. Kontschán Jenő ATK Növényvédelmi Intézet igazgatója, Kontschán Zsolt egyéni vállalkozó. Egy kisfiú és egy kislány unokám van.

Életpályám elismeréseként az utóbbi évtizedben számos elismerést is átvehettem: 2003-ban az „Ipar a Környezetért” Alapítvány aranyérmét, 2007-ben „Oroszlányért” Kitüntető Díszoklevelet, 2010-ben a „Magyar Távhőszolgáltatásért” Szakmai Díját, 2018-ban az „Oroszlányért” vésetű arany gyűrűt, az idén pedig a Prometheus Díj miniszteri kitüntetést és a Knuth Károly Szakmai Díjat.
Társadalmi megbízásaim során éveken keresztül tevékenykedtem, mint az Oroszlányi Távfűtésért Közalapítvány kuratóriumának elnöke, 2011 óta pedig a Dr. Balogh Tibor Egészségügyi Alapítvány kurátora lettem. Mint gazdasági vezető folyamatosan részt vettem a városi közoktatási intézmények és egyesületek támogatásában.

Mivel eddig sem voltam és a következőkben sem leszek egyetlen pártnak sem a tagja, ezért bármely párt támogatásával az indulás számomra kizárt volt. Azért fogadtam el az OLPK felkérését, mert az Egyesület sokszínűsége számomra megnyugtató, garancia arra, hogy nem egy akarat, ideológia fog érvényesülni a testület tevékenységében, hanem kizárólag a város érdekei. Amit ígérni tudok, hogy mindig figyelembe fogom venni a városlakók véleményét, és azon belül kiemelten a választókerületben élők véleményét és javaslatait.
Ehhez kérem a választók támogatását. Hozzuk lendületbe Oroszlányt!

Kontschán Flórián Jenő

Sólyom Jöran
Képviselő-jelölt
7-es számú választókörzet

Tisztelt Választópolgár!

1963-ban születtem Oroszlányon. A főiskolás évek után itt alapítottam családot és jelenleg is itt élek. Egy leánygyermekem van, had- és biztonságtechnikai mérnökként végzett. Feleségem képesített könyvelő, jelenleg mindhárman a család társas vállalkozásában dolgozunk.
1982-ben érettségiztem és végeztem, mint gépi forgácsoló (esztergályos). 1987-ben Budapesten kaptam általános gépész üzemmérnöki, illetve műszaki tanári diplomát, 1997-ben pedig közgazdasági szakokleveles mérnök diplomát vállalkozási szakon. 2009-ben munka mellett a Budapesti Műszaki Egyetemen közoktatás vezető, illetve szakvizsgázott pedagógus diplomát szereztem.
1987 és 2002 között informatikai területen dolgoztam. Először az Oroszlányi Szénbányák Vállalat számítástechnikai osztályán, majd az Oroszlányi Erőmű szoftverfejlesztési, a Tatabányai Energetika Kft informatikai végül a Vértesi Erőmű Zrt. informatikai-fejlesztési vezetőjeként.
2002-től kezdve főállású műszaki tanárként tevékenykedtem a város középfokú iskolájában, ahol informatikai, vállalkozási és műszaki ismereteket oktattam. 2017 őszétől minden iskolarendszerű oktatással kapcsolatos tevékenységemet megszüntettem. Azóta csak magánórákat adok informatika, műszaki ismeretek és matematika témakörökben.
1992 óta dolgozom a vállalkozói szférában, családi vállalkozásunkban is az informatikához és oktatáshoz kapcsolódó szolgáltatásokat nyújtok kis- és középvállalkozások, magánszemélyek részére, valamint ingatlankezeléssel foglalkozunk.

Társadalmi megbízatásaimat 1998-tól kezdve több szervezetben is elláttam. Vezettem a város gazdaság- és térségfejlesztő társaságát, ahol pályázatok kezelését, vállalkozásokkal, civilszervezetekkel és a térség településeivel való kapcsolattartást és együttműködést koordináltam. Tagja voltam a Vértesi Erőmű Zrt. felügyelő bizottságának, illetve vezetőségi tagja voltam a térség civilszervezeteit összefogó helyi egyesületnek.
2014 októberétől vagyok települési képviselő. Jelenleg az önkormányzat Városfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottságának elnöki és a Pénzügyi Bizottság tanácsnoki tisztségét töltöm be. Ebbéli tisztségemben is azon dolgozom, hogy Oroszlány minél élhetőbb és vállalkozó-barátabb településsé váljon.

Hozzuk lendületbe Oroszlányt!

Sólyom Jöran

Szanyi Gábor
Képviselő-jelölt
8-as számú választókörzet

Tisztelt Választópolgár!

Budapesten születtem, és hároméves voltam, amikor 1977-ben családom Oroszlányba költözött, mivel édesapám az Oroszlányi Szénbányák Bányagarázs üzemében kapott állást. Pár év múlva Borbálán lett új otthonunk, és azóta itt élünk.
Iskoláimat is a városban kezdetem, ahol hamar kitűnt sport iránti szeretetem. Cselgáncsoztam, kosárlabdáztam. Gépszerelő és karbantartó szakmunkás bizonyítványomat az Eötvös Lóránd Szakmunkásképző Intézetben szereztem meg. Dolgoztam Budapesti cégnél, mint vámügyintéző, voltam építőipari vállalkozó és ilyen irányú munkákat végző társaságnál művezetőtől ügyvezető igazgatóig több pozícióban. Több évet éltem Angliában, ahol egy önkormányzatnak dolgozó cégnél voltam sofőr, majd műszakvezető. Jelenleg a Jobbik országgyűlési frakciójánál vagyok szakértő munkatárs.

Két gyermekes családapa vagyok, feleségem egy helyi ipari parki cégnél dolgozik, 9 éves fiam általános iskolába, 5 éves kislányom óvodába jár Oroszlányon.
17 éves korom óta énekelek különböző helyi zenekarokban, a jelenlegi „Tigroszlán” csapatát erősítem, amelynek 2018 januárjában jött ki az első nagylemeze.

Számomra megtisztelő, hogy az Oroszlányiak Lokálpatrióta Köre (OLPK) színeiben lehetek képviselő-jelölt. Hiszek abban, hogy a város érdekeiért legjobban olyan közösségben lehet együttműködni, amely nem politikai alapon különbözteti meg az embereket, hanem mindenki javára kíván tenni, és az OLPK ilyen. Mind a szűkebb környezetem, mind a városmenedzselés kérdésében megegyeznek rövid és hosszú távú elképzeléseink. Az előzetes beszélgetések, és a programkészítés során olyan közös jövőkép alakult ki, ami mögé nyugodt szívvel tudok beállni, s amihez meggyőződéssel adom tapasztalatomat, tudásomat. Ehhez szeretném felhasználni parlamenti munkámból fakadó kapcsolataimat is.
Amikor vállalkoztam erre a nehéz és sok munkával járó feladatra, erőt adott az a tudat, hogy ebbéli szándékomat teljes mellszélességgel támogatja családom. Mellettem és mögöttem áll feleségem, szeretett gyermekeim, akik megértették: nem a hatalomért jelentkeztem képviselő-jelöltnek, hanem a szolgálatért. Szolgálni körzetem lakóit, a város polgárait. Ehhez kérem az Ön segítő támogatását és szavazatát.

Tisztelettel: Szanyi Gábor